Press Enter to Search

âb-ı hayat

"Geçmişten Günümüze İstanbul'da Su ve Su Kültürü" başlığı altında derlenen yazıların ana ilgi alanını; son derece kısıtlı su kaynaklarına sahip büyük bir şehirde yaşayan insanların, içmek ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim duydukları tatlı suların temin edilmesi, yani şehre ulaştırılması ve kullanıma sunulması oluşturmaktadır.

Şehrin içinde bulunan ya da şehrin dışında bulunup çeşitli yollarla kullanıma sunulan tatlı suların yolculuğunun anlatımı, bu çabanın şehrin ve insanların üzerinde bıraktığı mimari ve düşünsel izlerin takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ilgi ve sınırlılıklardan dolayı, bu makalede Hellen ve Geç Roma dönemlerinin Byzantionu'nun veya Bizans döneminin Konstantinopolisi'nin su mimarlığından geriye kalan bütün kalıntıların işlevsel ya da sanatsal açıdan incelenmesi değil, kendiliğinden ortaya çıkmış, ama her biçimde, içinde yaşayan insanların süreklilik gösteren çabalarının ve yaşamlarının aynası olabilecek bilgilerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

Sultan IV. Mehmed Tuğralı Berat

Mart 1st, 2013
Celî Divanî hat ile 7 satır olarak, H. 1080 (M.1669-70) yılında yazılmıfltır.
Berat; Köprülü Fazıl Ahmed Pafla tarafından 1669’da feth edilen Kandiye kalesinde kiliseden
camiye çevrilen Fazıl Ahmed Pafla Camii’nde kullanılmak üzere kalenin on lülelik suyundan
bir lülenin camide kullanılmak üzere tahsis edilmesine iliflkindir.
Ölçü: 143.5 x 54 cm
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Envanter No: 2242

One Comment

Post Comment
t Twitter f Facebook g Google+