Press Enter to Search

âb-ı hayat

"Geçmişten Günümüze İstanbul'da Su ve Su Kültürü" başlığı altında derlenen yazıların ana ilgi alanını; son derece kısıtlı su kaynaklarına sahip büyük bir şehirde yaşayan insanların, içmek ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim duydukları tatlı suların temin edilmesi, yani şehre ulaştırılması ve kullanıma sunulması oluşturmaktadır.

Şehrin içinde bulunan ya da şehrin dışında bulunup çeşitli yollarla kullanıma sunulan tatlı suların yolculuğunun anlatımı, bu çabanın şehrin ve insanların üzerinde bıraktığı mimari ve düşünsel izlerin takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ilgi ve sınırlılıklardan dolayı, bu makalede Hellen ve Geç Roma dönemlerinin Byzantionu'nun veya Bizans döneminin Konstantinopolisi'nin su mimarlığından geriye kalan bütün kalıntıların işlevsel ya da sanatsal açıdan incelenmesi değil, kendiliğinden ortaya çıkmış, ama her biçimde, içinde yaşayan insanların süreklilik gösteren çabalarının ve yaşamlarının aynası olabilecek bilgilerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

Çeşme Kitabesi
Okunuşu: “Kerîme-i cenâb-ı Mustafa Han ibn-i Ahmed Han Dahi hemşire-i Sultan Selim Hân-ı Sâlis-i şâyân Sümeyye şah sultan ismet ârâ dürretü’ş-şehvâr Bülend-unvan u sadıka-i şiyem zat-ı aliyyü’ş-şân Kılıb bir çeşme ihyâ teşnegânı eyleyüp irvâ Hüdâ ol âlişâna ömr u ikbal eyleye ihsân Edüp mâ-i hayat-ı feyz-i eltâfı ile icrâ Gelip Hızır ile İskender ânı nuş eylesin her an Dedim bâ-feyz-i Hak bünyâd olunca İzzetâ tarih Ma’nun oldu ihya çeşme-i âlâyı fiâh Sultan (1207)” (M.1792-93) Hat: Celi Tâlik Ölçü: 68.5 x ...
Yaşam ve Zerafet
Eski İstanbul yaşamında günlük kullanım kaplarının dahi olağanüstü zarif örnekleri kullanılırdı. //
Pişmiş Toprak Su Küpleri
Osmanlı, 20. yüzyıl başı ege yöresi Yükseklik: 50 cm.
Mermer Su Küpü
Osmanlı, İstanbul, 19.yüzyıl Üzerinde;Rumca, Ermenice ve Osmanlıca “A’la Kayışdağı Suyu” ibaresi yazılmış ve “1868″ tarihi düşülmüştür.Yükseklik: 50 cm.
Kütahya İşi Seramik Su Testisi
Osmanlı, 20.yüzyıl başı Osmanlıca “İçe ki bulasın şifa, Bu mâi lezizden” yazılı. Yükseklik: 31 cm.
Kütahya İşi Seramik Su Testisi
Osmanlıca Kufi Hatla “Kütayha Yadigarı” yazılı 19.yüzyıl sonu. Yükseklik: 30.5 cm.
Çanakkale İşi Seramik Testi
19.yüzyıl Yükseklik: 40 cm.
Tombak Zemzem İbriği
Osmanlı, 18.yüzyıl sonu – 19.yüzyıl başı İstanbul işi Yükseklik: 36 cm.
Bakır Su Testisi
Osmanlı, 20. yüzyıl başı Osmanlıca “Ortanca Ağaların yemek odasına mahsus su destisi sene [H.] 1332” yazılı Yükseklik: 40 cm
Zemzem Testisi
Osmanlı, 19.yüzyıl Blue-Blanc Çin işi Osmanlı pazarında üretilmiş
t Twitter f Facebook g Google+